Veenendaal, Utrecht
0318250011
Volg ons op
Zoek
Veenendaal, Utrecht
0318250011

Voor professionals

Sacado Zorg biedt ambulante hulpverlening met intensieve begeleiding in de thuissituatie. Dat doen we wanneer de cliënt het nodig heeft, dus ook buiten kantooruren en in het weekend. Wij werken vanuit het motto: ‘zo lang als nodig en zo kort als mogelijk.’ Ons doel is om de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten, zodat deze zo snel als mogelijk weer zonder ons verder kan. Echter, ook voor cliënten waarvoor een langdurig traject geïndiceerd is, staan wij klaar.

Doelgroep

Wij bedienen een doelgroep waarbij sprake is van meervoudige problematiek. Hierbij valt te denken aan onderstaande problematiek of een combinatie daarvan. Bij crisisgevoeligheid kunnen wij enkel begeleiding bieden indien er een GGZ instelling betrokken is, zodat wij samen de veiligheid van de cliënt kunnen borgen.

  • Licht verstandelijke beperking
  • Psychische klachten
  • Psychiatrische problematiek
  • Verslaving
  • Gedragsproblemen
  • Transculturele problematiek

Werkgebied & Samenwerkingen

Sacado is actief in de omgeving van Wageningen, Rhenen, Ede en Veenendaal. Binnen deze gemeentes zijn er contracten. Wij hebben momenteel geen wachtlijst. Wij werken nauw samen met onder andere Pro Persona en Veens Welzijn. Ook met ketenpartners als het leger des heils, FACT-teams GGZ, wijkteams en de reclassering onderhouden wij nauw contact.

HKZ-certificering

Bij Sacado vinden we kwalitatief goede zorg bieden heel belangrijk. Wij doen ons best om de kwaliteit voor zowel cliënten als medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen en verbeteren. Sacado Zorg is HKZ gecertificeerd.

Wat maakt Sacado Zorg bijzonder?

Bij Sacado Zorg denken we graag buiten de gebaande paden. Wij geven niet zomaar op. Ook als eerdere hulpverleningstrajecten binnen andere organisaties niet succesvol zijn gebleken, willen wij graag kennismaken met de cliënt om te bespreken hoe we tot een succesvol traject kunnen komen. Wij deinzen niet snel terug, wat de problematiek van de cliënt ook is. Ook indien er sprake is van crisisgevoeligheid gaan wij graag in gesprek over de mogelijkheden om een cliënt te begeleiden. Hierbij stellen wij wel als voorwaarde dat bijvoorbeeld een FACT-team (al dan niet op de achtergrond) betrokken is, zodat wij samen de veiligheid van de cliënt kunnen waarborgen. Onze coaches zijn professionals die buiten de kaders denken en werken. Ze doen wat nodig is, ongeacht tijd en plaats. Wij vinden het belangrijk dat er een goede vertrouwensband tussen de cliënt en de coach ontstaat en nemen dan ook de tijd om deze op te bouwen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit noodzakelijk is om vooruit te komen en doelen te behalen. Op een menselijke en gelijkwaardige manier gaan onze coaches het contact met de cliënt aan.

Bij Sacado Zorg vinden wij het belangrijk dat iedereen op zijn eigen tempo en niveau kan deelnemen aan de maatschappij en wij willen daar graag aan bijdragen. Voor ons betekent begeleiding niet alleen wekelijks bij de cliënt thuis op bezoek. Wij vinden het belangrijk om juist buiten de vertrouwde omgeving van cliënten, in de maatschappij die voor hen vaak moeilijk te begrijpen is, naast hen te staan. Wij zijn dan ook flexibel in ondersteuning bij afspraken buitenshuis. Daarnaast proberen we de cliënt ook te leiden naar plekken waar zij hun netwerk kunnen uitbreiden of een nieuw netwerk op kunnen bouwen en staan hierbij met name in de beginfase graag naast ze.

Interculturele hulpverlening

Een samenleving waarin iedereen, ongeacht afkomst, kan en mag deelnemen staat voor Sacado Zorg hoog in het vaandel. Wij zijn van mening dat cultuursensitief handelen hierin van groot belang is en veel misverstanden vroegtijdig kan voorkomen. Onze team bestaat uit coaches met verschillende afkomst. Diversiteit in de team vinden wij belangrijk. Daarnaast wordt er veel waarde gehecht aan scholing omtrent cultuursensitief handelen en wordt er bij de matching tussen cliënt en coach goed gekeken naar wat passend is.

Bereikbaarheidsdienst

Sacado Zorg heeft een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. Indien geïndiceerd kunnen cliënten hier in geval van nood altijd gebruik van maken.

Aanmelden

Om een cliënt bij Sacado Zorg aan te melden is een indicatie vanuit de WMO of WLZ nodig. Desgewenst voorzien wij u hiervoor van informatie over het aanvraagproces. Uiteraard kunnen wij dit ook op ons nemen en samen met de cliënt een aanvraag doen. Neemt u gerust contact met ons op via het contactformulier of bel ons op telefoonnummer: 0318250011.

nl_NLDutch