Voor Professionals

 Sacado werkt buiten de kaders

 

Sacado Zorg begeleidt cliënten met meervoudige problematiek, die in de reguliere zorg vaak niet terecht kunnen. Wij bieden hen wel de houvast en begeleiding die ze nodig hebben. Daarnaast maken wij zo nodig gebruik van ons brede netwerk om de samen opgestelde doelen te realiseren. Sacado begeleidt cliënten zo lang als nodig en zo kort als mogelijk.
 
Onze manier van werken overstijgt een specifieke doelgroep of problematiek. Onze Coaches zijn professionals die buiten de kaders denken en werken. Ze doen wat nodig is, ongeacht tijd en plaats. Op een menselijke en gelijkwaardige manier. Ze stellen zich flexibel op en durven een vertrouwensband aan te gaan met de cliënt, van mens tot mens. Daarmee gaat

Sacado Zorg terug naar de basis van goede, laagdrempelige zorg.  

“Sacado is Betrouwbaar, Betrokken,Bevlogen, Bereikbaar en Behulpzaam.” 

Coach altijd bereikbaar

Coaches van Sacado zijn goed bereikbaar per mail, telefoon, WhatsApp of Skype. Zij kunnen de cliënt persoonlijk en op afstand bijstaan. Als het nodig is bieden ze directe ondersteuning, ook buiten kantooruren en in het weekeinde. In geval van nood is Sacado 24 uur per dag bereikbaar.
Op deze manier voldoen wij aan de behoefte om direct en op elk gewenst tijdstip zorg te leveren aan onze cliënten. 

 

Samenwerkings-partners
 • Het leger des Heils

 • Wijkteams

 • Reclassering

 • VGGM Gelderland midden

 • Kans voor Talent

 • Pro Persona

 • FACT-teams GGZ

 • Iriszorg

 • Kwintes

 • Sportvereningen

 • Verschillende buurtinitiatieven

Sacado werkt met PGB en hulp in natura

Cliënten van Sacado hebben een WMO- of WLZ-indicatie voor begeleiding individueel, begeleiding groep of Beschermd Wonen.

WMO

Voor een indicatie via de WMO voert de cliënt een keukentafelgesprek met de gemeente waarin hij woont en Sacado werkt. Wanneer de gemeente een indicatie afgeeft, kan de cliënt kiezen tussen hulp in natura (HIN) of een persoonsgebonden budget (PGB).
 

WLZ

Een cliënt die recht heeft op langdurige zorg kan een WLZ-indicatie aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) voor een persoonsgebonden budget (PGB). Sacado kan helpen om bestaande indicaties om te zetten naar PGB.
 
Sacado Zorg hecht waarde aan goede en transparante zorg. Daarom stimuleren we de cliënt een mentor of een naaste te kiezen die erop toe kan zien dat de zorg die Sacado levert, voldoet aan de wensen en kwaliteit waar wij voor staan.

 

Registreren in Mextra 

Sacado noemt het begeleidingsplan van de cliënt Mijn Plan. De cliënt denkt, kijkt en schrijft zelf mee aan zijn plan. Alle betrokken kunnen in het plan werken, om ervoor te zorgen dat de cliënt zijn verhaal niet steeds opnieuw hoeft te vertellen. Sacado registreert in het systeem Mextra. Daarin kunnen de cliënt, zijn sociale omgeving, de opdrachtgever en netwerkpartners kijken hoe het met de begeleiding gaat. 

Traject voor werk of dagbesteding: wat moet je regelen?

Samen met jou kijken we hoe wij de zorg zoveel mogelijk op maat kunnen leveren. Ook zoeken we samen uit bij wie je moet aankloppen voor de financiering van een werktraject of dagbesteding. Dat doen wij in samenwerking met het UWV of de gemeente. 

Ons werkgebied

Sacado is actief in de omgeving van Wageningen, Rhenen, Ede en Veenendaal*. We hebben geen wachtlijst. Mocht het toch gebeuren dat onze Coaches allemaal zijn ingezet, dan zoeken we via ons netwerk naar een geschikte oplossing.
 

Alle gemeenten waar Sacado actief is

Wageningen, Rhenen, Ede en Veenendaal.
 

Nazorg

Sacado Zorg vindt goede nazorg heel belangrijk. Daarom verdwijnen we niet uit beeld, wanneer we de begeleiding afronden. We willen voorkomen dat de cliënt er ineens alleen voor komt te staan. Het contact met de cliënt is dan wel minder intensief en gericht op zelfredzaamheid. Tijdens het traject helpt Sacado de cliënt zijn eigen netwerk op te bouwen, zodat hij er na het traject op terug kan vallen.